Privacyverklaring & cookies

Privacyverklaring en cookies
Je persoonlijke gegevens laat je bij ons achter, omdat je iets wilt bestellen of omdat je nieuws van ons wilt ontvangen. Wat gebeurt er met je gegevens en voor welke doelen? En hoe zorgen wij ervoor dat er veilig met je gegevens wordt omgegaan? In deze privacyverklaring van Voor Positiviteit vertellen we je er meer over.


Onze Contactgegevens

www.voorpositiviteit.nl
Voor Positiviteit
Porrenhofstraat 150
6663SG Lent
+31 (0)6 50513574
Voor vragen over privacy of cookies kun je contact opnemen met Mariëlle Verhees (marielle@voorpositiviteit.nl).


Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor Positiviteit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Met welk doel wij je persoonsgegevens verwerken
Voor Positiviteit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief (waaronder Spreuk van de Dag)
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en deze gegevens zelf aan te kunnen passen
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Voor Positiviteit volgt je surfgedrag op onze website waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Voor Positiviteit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor Positiviteit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Voor Positiviteit deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Voor Positiviteit maakt gebruik van Autorespond, voor het verzenden van nieuwsbrieven en bijhouden van de persoonsgegevens. Daarnaast werken we met Flexwebhosting, die onze website host.


Cookies die wij gebruiken
Voor Positiviteit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. We vinden het belangrijk je te laten weten waarom we dit doen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat hij kan worden geoptimaliseerd. Of dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Het gaat om analytische cookies en trackingcookies voor Google Analytics en voor Facebook.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wil je hierover meer weten? Lees dan het stappenplan over cookies verwijderen van de Consumentenbond.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Deze is te bereiken via de link ‘gegevens aanpassen’ of via de afmeldlink onderaan onze e-mails. Je mag je verzoek ook mailen aan inspiratie@voorpositiviteit.nl, dan passen we het voor je aan. Eenmaal uitgeschreven verdwijnen je gegevens binnen enkele maanden volledig uit ons systeem.


Bezwaren of klachten
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar inspiratie@voorpositiviteit.nl.
Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Bescherming van je gegevens
Voor Positiviteit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via inspiratie@voorpositiviteit.nl

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00